ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันเวลา สถานที่ทำการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

โพสเมื่อ 1 August 2022


ดาวน์โหลดเอกสาร