ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 30 เครื่อง

โพสเมื่อ 22 June 2022

ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 30 เครื่อง

https://drive.google.com/file/d/1f-rTB6GpoSRDVi70vowVWV0-fcLaobLe/view?usp=sharing