ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 10 เครื่อง

โพสเมื่อ 22 June 2022

ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 10 เครื่อง

https://drive.google.com/file/d/178FBuG3EBT7PiDz78rTDBzFLvpB88coM/view?usp=sharing