ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดตู้ดูดไอระเหยสารเคมีแบบต่อท่อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสเมื่อ 20 January 2022

64115value

ดาวน์โหลดเอกสาร