ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 46 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

โพสเมื่อ 13 January 2022

รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1uxYk-iVvgKL_xhkvzM4WLekrD_N126PB/view?usp=sharing