ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Duckweed Holobiont Resouce Research Center (DHbRC) ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 12 January 2022

64111value

ดาวน์โหลดเอกสาร