ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภาควิชาเคมี ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 20 September 2021


ดาวน์โหลดเอกสาร