ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภาควิชาเคมี ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 16 September 2021

64069price

ดาวน์โหลดเอกสาร