ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุง ด้านอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ของอาคารกฤษณา ชุติมา จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 13 September 2021

64059value

ดาวน์โหลดเอกสาร