ราคากลาง จ้างปรับปรุงห้อง 7107 พร้อมงานระบบไฟฟ้า ชั้น 1 และงานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารชีวเคมี จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 27 May 2021

64030price

ดาวน์โหลดเอกสาร