ราคากลาง ซื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 อุปกรณ์สายสัญญาณ HDMI พร้อมอุปกรณ์งานเดินสารและเข้าระบบ จำนวน 9 ห้อง รายการที่ 2 อุปกรณ์แยกสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 7 ตัว

โพสเมื่อ 5 April 2021


ดาวน์โหลดเอกสาร