ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ รายการทื 1 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณวัตถุสามมิติ (1 HDMI in , HDMI out) จำนวน 4 เครื่อง รายการที่ 2 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง

โพสเมื่อ 27 March 2021


ดาวน์โหลดเอกสาร