ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและผยแพร่ จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1จอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 จอ รายการที่ 2 จอโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จอ 17:21 แจ๋ง ประกาศ3 เรื่อง ครับ

โพสเมื่อ 11 March 2021

64012price

ดาวน์โหลดเอกสาร