จัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้ รายการที่ 1 เก้าอี้เล็คเชอร์ จำนวน 100 ตัว รายการที่ 2 เก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 75 ตัว

โพสเมื่อ 24 February 2021


ดาวน์โหลดเอกสาร