ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1กระจกไวท์บอร์ดพร้อมติดตั้ง ขนาก 240×120 ซม จำนวน 10 ชุด รายการที่ 2 กระจกไวท์บอร์ดพร้อมติดตั้ง ขนาด 120×80 ซม. จำนวน 2 ชุด

โพสเมื่อ 22 February 2021


ดาวน์โหลดเอกสาร