ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ผู้จัดการระบบความปลอดภัยพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 1 October 2020


ดาวน์โหลดเอกสาร