ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 135 KVA และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง อาคารภาควิชาสัตววิทยา จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 18 June 2024

670016ebidding


ดาวน์โหลดเอกสาร