ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการที่ 1 Smart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด รายการที่ 2 กล้อง 360 องศา จำนวน 1 ตัว รายการที่ 3 จอรับภาพปรเจคเตอร์ จำนวน 1 จอ

โพสเมื่อ 14 June 2024

67029price


ดาวน์โหลดเอกสาร