ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคารสุขประชา วาจานนท์ จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 14 June 2024


ดาวน์โหลดเอกสาร