ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 135 KVA และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง อาคารภาควิชาสัตววิทยา จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 11 June 2024

67011TOR


ดาวน์โหลดเอกสาร