ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าสำหรับหลอดทดลองขนาดเล็กและแพลท แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด

โพสเมื่อ 10 June 2024

67003cancle


ดาวน์โหลดเอกสาร