ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 20 May 2024

67009TOR


ดาวน์โหลดเอกสาร