ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all-in-one จำนวน 15 เครื่อง

โพสเมื่อ 13 December 2023

66025TOR


ดาวน์โหลดเอกสาร