ราคากลาง จัดจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชั้น 1 อาคารสัตววิทยา รดน้ำต้นไม้ และรับส่งหนังสือ เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 22 September 2023

66099price


ดาวน์โหลดเอกสาร