ราคากลาง จ้างเหมาบริการ พนักงานช่างเทคนิคเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 อัตรา (นายนฤเดช เดชขุนทด)

โพสเมื่อ 22 September 2023

66098price


ดาวน์โหลดเอกสาร