ราคากลาง จ้างเหมาบริการ ผู้จัดการระบบความปลอดภัยพลังงานไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 อัตรา (นายสุวิทย์ สินที)

โพสเมื่อ 22 September 2023

66094price


ดาวน์โหลดเอกสาร