าคากลาง จ้างเหมาบริการ พนักงานควบคุมระบบไฟฟ้า และทำระบบความปลอดภัยพลังงานไฟฟ้า ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 อัตรา (นายสุนทร เนกขัม)

โพสเมื่อ 22 September 2023

66093price


ดาวน์โหลดเอกสาร