ราคากลาง จ้างเหมาบริการ ผู้จัดการทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 อัตรา (นางนัคภัทร เลิศวรัญญา)

โพสเมื่อ 22 September 2023

66092price


ดาวน์โหลดเอกสาร