ราคากลาง จ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารวินิจ เจียมสกุล ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 อัตรา (นางสาวนันทกานต์ คงจิตต์)

โพสเมื่อ 22 September 2023

66091price


ดาวน์โหลดเอกสาร