ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวธมกร พรมโสภา)

โพสเมื่อ 21 September 2023

660073value


ดาวน์โหลดเอกสาร