ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ และช่างทั่วไป ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 อัตราโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายสมนึก สุขบุญส่ง)

โพสเมื่อ 21 September 2023

660072value


ดาวน์โหลดเอกสาร