ราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารและทำความสะอาดภาควิชาพฤกษศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567) จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 18 September 2023


ดาวน์โหลดเอกสาร