ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจับภาพความเร็วสูง (High Speed Camera 5,000-10,000 fps) จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 8 September 2023

66024TOR


ดาวน์โหลดเอกสาร