ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม GNSS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 2 June 2023

66021TOR


ดาวน์โหลดเอกสาร