ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 1 February 2023

66009TOR


ดาวน์โหลดเอกสาร