ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำสำหรับงานโครมาโทกราฟี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด

โพสเมื่อ 31 January 2023

66008TOR


ดาวน์โหลดเอกสาร