ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงานภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

โพสเมื่อ 20 January 2023


ดาวน์โหลดเอกสาร