ราคากลาง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านพัสดุ ระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 ราย

โพสเมื่อ 19 January 2023


ดาวน์โหลดเอกสาร