ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม GNSS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 28 December 2022

650008cancle


ดาวน์โหลดเอกสาร