,

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี), นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

โพสเมื่อ 2 December 2022

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี), นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ [pdf]
ใบสมัครพนักงานเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ [pdf]

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ https://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=2684