,

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ 28 September 2022

ประกาศรายชื่อสาขาวิชาฟิสิกส์ (ตัวจริง)รายชื่อสาขาวิชาฟิสิกส์ (สำรอง)รายชื่อสาขาวิชาเคมี (ตัวจริง)รายชื่อสาขาวิชาเคมี (สำรอง)รายชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ตัวจริง)รายชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (สำรอง)แบบตอบรับ

การยืนยันการเข้าค่าย 1 สอวน. ให้นักเรียนที่มี รายชื่อ (ตัวจริง) และ รายชื่อ (สำรอง) ปฏิบัติดังนี้

  1. นักเรียน Download แบบตอบรับ กรอกข้อมูล + ลงนาม ในเอกสารให้ครบถ้วน https://www.sci.ku.ac.th/web2019/wp-content/uploads/2022/09/form-1-svon2.pdf
  2. ถ่ายรูป หรือ สแกนแบบตอบรับ
  3. กรอกแบบออนไลน์ ยืนยันการเข้าค่าย 1 สอวน.  https://forms.gle/JMm2scZyQwPnbpic7


ดาวน์โหลดเอกสาร