,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิตยา สมทรัพย์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 26 September 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สมทรัพย์ ภาควิชาสัตววิทยา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564