,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เอกพันธ์  ไกรจักร์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 26 September 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 คือ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์  ไกรจักร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564