ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อิงอร  กิมกง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

โพสเมื่อ 28 September 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อิงอร  กิมกง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา (เข้ารับตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565)