งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ย้ายสถานที่ตั้ง ไปที่ ชั้น 1 อาคารวินิจ เจียมสกุล (ตึก SMC)

โพสเมื่อ 25 September 2022

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ย้ายสถานที่ตั้งให้บริการจากเดิม ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (ตึก SCL) ไปที่ ชั้น 1 อาคารวินิจ เจียมสกุล (ตึก SMC)
 
นิสิตสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
 
ช่องทางในการติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
1. งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารวินิจ เจียมสกุล (SMC)
2. หน้า Facebook : งานบริการการศึกษา Sci KU
3. อีเมล sci-edu@ku.th
4. หมายเลขโทรศัพท์ 02-562-5555 ต่อ 646141-5