,

พบกับการสัมภาษณ์พูดคุยกับ NASA Aerospace Engineer

โพสเมื่อ 22 September 2022

👉พบกับการสัมภาษณ์พูดคุยกับ NASA Aerospace Engineer 🚀Mr.Tyler R. Hatch จาก NASA Glenn Research Center และ 🛰ผศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม หัวหน้าทีม Liquid Crystal Research จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ใน KU Sci Learning Cafe: Special Episode
https://www.youtube.com/watch?v=GuoMBQrTqJE&t=5s

#SciLearningCafeKU
YouTube Channel: KU Science Learning Cafe