ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีเปิดป้ายอาคารวินิจ เจียมสกุล

โพสเมื่อ 13 September 2022

🍀คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์🍀
ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีเปิดป้ายอาคารวินิจ เจียมสกุล

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้เห็นชอบให้กำหนดชื่อตึก SMC คณะวิทยาศาสตร์ ว่า อาคาร “วินิจ เจียมสกุล” ซึ่งเป็นนามของ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เจียมสกุล อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ท่านที่ 5 เพื่อเป็นการยกย่องและระลึกถึงคุณูปการของท่านที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ โดยอาคารดังกล่าวได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น

🚩คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดงานพิธีเปิดป้ายอาคารวินิจ เจียมสกุล
ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 7.45 – 9.45 น.
ณ อาคารวินิจ เจียมสกุล (ตึก SMC)

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
🔍 Link : https://forms.office.com/r/ndssZWXSvF