27 ก.ย. 2565 – ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

โพสเมื่อ 13 September 2022

🍀คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์🍀
ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

เนื่องในวาระที่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเกษียณอายุ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดี แด่บุคลากรผู้ได้สร้างคุณประโยชน์ตลอดช่วงเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อพัฒนาให้คณะวิทยาศาสตร์ของเราเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

🎀คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565
ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
🔍 Link : https://forms.gle/6K4nY5r1vgBpn3498

📍ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมงานทุกท่านแสดงภาพถ่ายผลตรวจ ATK ที่ตรวจมาแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมง ณ จุดลงทะเบียนบริเวณหน้างาน