,

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์

โพสเมื่อ 2 September 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป