,

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รอยล จิตรดอน ที่ได้รับรางวัล “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2564

โพสเมื่อ 1 September 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รอยล จิตรดอน ที่ได้รับพระราชทานรางวัล “รัตนราชสุดาสารสนเทศ” ครั้งที่ 2 (ประจำปี 2564) รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ

แหล่งข้อมูล : https://www.rita.or.th